Friday, 16 December 2011

गेली ती वेळ

कॉलेजच्या पहिल्या दिवशी बघितले मी तिला,
लव्ह अट फर्स्ट साईट काय असते हे कळले मला,
तिला बघण्यासाठी रोज लेकचरला बसायचो,
सरांनी प्रश्न विचारल्यावर मात्र केविलवाणी हसायचो,

मी तिच्या मागे फिरतो हे तिलाही कळत होते,
म्हणून नोटस घेण्याच्या निमित्ताने तिने मला थांबले होते,
मैत्रीचा प्रस्ताव तिनेच ठेवला अन मी होकार भरला,
मन आनंदाने आले भरून, वाटले आता येईल प्रेमाला बहार,

ती जिथे तिथे मी, झाले एकच समीकरण,
ठावूक नव्हते तिला, पण यात होते माझच राजकारण,  
कळलेच नाही तिला, मी तिच्यावर झालो कधी फिदा,
वाटायचे तिला आपली मैत्री झाली जादा,

संपत आले कॉलेज, संपत आली वर्ष चार,
कस काय सांगू तिला याचा विचार केला फार,
अन एके दिवशी कॅन्टीनमध्ये येण्याची विनंती तिने केली,
आल्याआल्या  पिझ्झाची ओर्डरही तिनेच दिली,

मान खाली घालून म्हणाली मला "किंग, "
"कालच झाली एंगेजमेंट, हि बघ रिंग !"
ऐकून हे, झालो मी गपगार,
जणू तलवार गेली हृदयाच्या आरपार,

अंगठी दाखवताना डोळेच तिचे बोलले,
"विचारले नाही कधी तू मला म्हणून तुला सोडून चालले,"
"हिम्मत होत नव्हती ग, वाटायचे तुटेल मैत्रीचे नात,"  
"मी नाही विचारले तर तू विचारायला हवे होत,"

"विचारतोय आता, येशील का ग माझ्याबरोबर ?"
"नाही म्हणू नकोस, उत्तर दे खरोखर,"
डोळ्यात आले पाणी माझ्या, घातली तिला गळ,
हुंदका कसाबसा आवरत म्हणाली, "गेली ती वेळ !"

No comments:

Post a Comment